Audiocenter-fi Sähköisen musiikin tiedot

Hifi-opas

Hifi tai Hi-Fi on englanninkielisestä sanaparista ”high fidelity” tuleva lyhenne, jolla tarkoitetaan korkealaatuista äänentoistoa. Hifi-laitteilla pyritään toistamaan tallennettu audiomateriaali alkuperäisen kaltaisena ja muokkaamattomana. Äänentoiston laatua on mahdollista arvioida erilaisilla mittausmenetelmillä, joten laitteiston laadukkuus ei ole pelkästään mielipidekysymys.

Elektroniikkaliikkeiden tarjoamat tavalliset stereolaitteet eivät useinkaan tarjoa laadusta tarkalle kuuntelijalle riittävän korkeatasoista äänentoistoa. Siksi täydellisestä kuuntelukokemuksesta haaveilevan kannattaakin suunnata katseensa erillisten kaiuttimien ja muiden tarvitsemiensa osien puoleen valmiiden pakettien sijaan.

Hifi-laitteistoon kuuluvat tavallisesti äänilähde, esimerkiksi CD- tai LP-soitin, tietokone, vahvistin ja kaiuttimet sekä niiden välijohtimet. Näistä kaikkein merkityksekkäintä roolia näyttelevät kaiuttimet, joiden valinta saattaa tuottaa päänvaivaa hifi-laitteistosta kiinnostuneelle aloittelijalle.

Mono vai stereo?

Monokaiuttimella tarkoitetaan yhtä yksittäistä, kun taas stereokaiuttimilla viitataan kahteen kaiuttimeen. Koska musiikki tehdään käytännössä aina stereona, toistuu se myöskin luonnollisimmin stereokaiuttimista. Monokaiutinta käyttäessä ääni pakotetaan ulos yhdestä kaiuttimesta, minkä seurauksena osa sen stereona kuultavista nyansseista useimmiten kärsii. Ääni on myös mahdollista jakaa useampaan kuin kahteen kaiuttimeen. Moniulotteinen äänimaisema onkin usein paikallaan esimerkiksi elokuvien, muttei välttämättä niinkään musiikin tapauksessa.

Stereokaiutin voi olla myös yhdeltä kaiuttimelta näyttävä kokonaisuus, jonka sisällä on kuitenkin useampi kaiutinelementti. Ääni jakautuu näiden kahden elementin välille samaan tapaan kuin toisistaan erillään olevissa stereokaiuttimissa. Yksikin kaiutin voi siis tuottaa laadukasta stereoääntä.

Aktiivi- vai passiivikaiutin?

Aktiivikaiuttimessa samassa kotelossa piilevät pääsääntöisesti sekä itse kaiutin että aktiivinen teholähde, jakosuodin ja erilliset, sisäänrakennetut päätevahvistimet kullekin kaiutinelementille. Vahvistin on siis rakennettu laitteen sisään. Passiivikaiutin puolestaan tarvitsee aina erillisen vahvistimen. Aktiivikaiuttimen etuina pidetään kohdallaan olevaa hyötysuhdetta, kun jokainen vahvistin ja kaiutin on suunniteltu toistensa pareiksi. Lisäksi hyväksi puoleksi nähdään kytkemisen helppous ja säädettävyys, sillä mahdollistaahan järjestelmä jokaisen kaiuttimen erilliset säädöt.

Aktiivikaiuttimilla toteutetun äänentoiston hinta nousee usein erillisistä kaiuttimista ja vahvistimista koottua järjestelmää korkeammaksi. Usein saatetaankin ajatella, että aktiivikaiutin olisi automaattisesti passiivikaiutinta parempi vaihtoehto korkealaatuista äänentoistoa kaipaavalle. Näin ei kuitenkaan aina ole, sillä kaiuttimien ainoa konkreettinen ero on oikeastaan siinä, tarvitaanko erillistä vahvistinta vai ei.

Passiivikaiuttimien etuna on näin ollen mahdollisuus liittää erilliseen vahvistimeen useampiakin kaiuttimia, mikä voi hyvin olla toivottu ominaisuus esimerkiksi kotiteatterikokonaisuutta suunnittelevalle.

Minkä kokoiset kaiuttimet?

Nykyteknologia mahdollistaa hyvän äänentoiston varsin pientenkin kaiuttimien kautta, joten laatu ja laitteiston massiivisuus eivät aina kulje käsi kädessä. Oleellisinta onkin suhteuttaa kaiuttimen koko sen käyttötilan nähden. Pienikin kaiutin riittää tuottamaan ääntä suuressa tilassa, mutta vaarana on tällöin matalien taajuuksien voimattomiksi jääminen. Tilanteen voi kuitenkin korjata erillistä bassokaiutinta eli subwooferia käyttämällä. Liian järeät kaiuttimet pienessä tilassa taas saavat helposti aikaan liian päällekäyvän äänimaailman, joka ei sekään kuulosta tarkoituksenmukaiselta.

Miten kaiuttimet tulisi sijoitella?

Kaiuttimien ihanteellinen sijoittelu riippuu jossain määrin käytettävistä kaiuttimista, mutta useimmiten ideaali on tasasivuinen kolmiomuodostelma, jossa kaiuttimet ovat toisistaan yhtä kaukana kuin niiden keskelle sijoittuva pääsääntöinen kuuntelupaikka, esimerkiksi sohva. Paras mahdollinen korkeus kaiuttimille on pääsääntöisesti korvien korkeudella. Lähinnä ”istumakäytössä” olevat kaiuttimet tulisi siis ihannetapauksessa sijoittaa alemmas kuin sellaiset, joista musiikkia kuunnellaan pääasiassa seisten.

Kaiuttimien sijoittelu ei ole äänenlaadun kannalta kaikkein merkityksellisin tekijä, joten omaa sisustustaan on tuskin tarpeen muuttaa pelkän äänentoiston vuoksi. Ei kuitenkaan kannata lähtökohtaisesti valita laitteita, joita ei pysty sijoittelemaan niiden vaatimalla tavalla esimerkiksi riittävän kauas seinistä. Eri kaiuttimet on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin, joten tietokonekäyttöön tarkoitetut kaiuttimet eivät vaadi ympärilleen tilaa samalla tavoin kuin vaikkapa suuret lattiakaiuttimet.

Mistä hyvät kaiuttimet tunnistetaan?

Kaiuttimia ja muita hifi-laitteistoja valitessa tärkein mittari on oma korva. Jos mahdollista, olisi hyvä ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä kokeilla laitetta siinä tilassa, johon niitä on hankkimassa. Kuunteluolosuhteet, kuten huoneen koko ja huoneakustiikka, vaikuttavat nimittäin aina siihen, miltä lopputulos kuulostaa. Liikkeessä täydellisen kuuloiset kaiuttimet eivät siis välttämättä olekaan yhtä täydelliset kotioloissa.

Kaiuttimien valintaan vaikuttaa myös niillä kuunneltava materiaali. Esimerkiksi musiikin kuuntelu ja elokuvien katselu asettavat jossain määrin erilaisia vaatimuksia kaiuttimille. Todellinen hifi-harrastaja joutuu siis valitsemaan, kummasta kokemuksesta tahtoo täydellisen, tosin asiaan perehtymättömän korva tuskin rekisteröi varsinaista eroa.

Kuunteletko musiikkia tietokoneelta?

Mikäli kaiuttimilla on tarkoitus kuunnella musiikkia pääosin tietokoneen kautta, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota niiden liitäntään. Useimmiten kaiuttimet tai kuulokkeet yhdistetään tietokoneeseen kuulokeliitännän kautta, mutta nämä liitännät tai tietokoneiden omat äänikortit ovat harvoin kovinkaan laadukkaita. Hyvät kaiuttimet eivät siis tällaisessa tapauksessa takaa parasta mahdollista äänentoistoa. Tietokoneeseen kannattaakin tällöin hankkia erillinen, laadukkaampi äänikortti.

Toinen vaihtoehto äänentoiston viilaamiseksi kuntoon on liittää kaiuttimet tietokoneeseen USB-liitännän kautta kuulokeliitännän sijaan. Tällöin ääni siirtyy digitaalisessa muodossa purkautuen vasta kaiuttimissa, jolloin se toistuu mahdollisimman puhtaana ilman kuulokeliitännän heikentämää vaikutusta.

Tietokoneella musiikkia kuuntelevan tai elokuvia katselevan kannattaakin siis hifi-kaiuttimia hankkiessaan kiinnittää huomiota siihen, että niissä on USB-liitäntämahdollisuus ja taata näin paras mahdollinen kuuntelukokemus. Mikäli valinta kohdistuu passiivikaiuttimiin, olisi USB-liitännän löydyttävä niiden yhteyteen hankittavasta vahvistimesta.

Privacy Policy