Audiocenter-fi Sähköisen musiikin tiedot

Verkossa ostaminen yleistynyt

Kun internet 1990-luvulla alkoi yleistyä, tuskin kukaan arvasi sen välittämän tiedon määrän lisäystä. Tokihan tiedettiin, että tiedon hankinta tulisi merkittävästi helpommaksi ja tietoa tulisi olemaan tarjolla paljon. Internetin kasvava käyttö on myös jättänyt jälkensä lähes kaikkialle yhteiskunnassa. Yhä enemmän toimintoja on siirtynyt internet-pohjaisiksi. Terveydenhuolto ja apteekit sekä pankkitoiminta ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Yksi ala, joka on kokenut valtavia mullistuksia ja joka koskettaa jokaista ihmistä päivittäin, on kauppa. Internet on muuttanut täysin kaupankäynnin luonteen verrattuna siihen, mitä se oli ennen. Perinteisten niin sanottujen kivijalkakauppojen määrä on pienentynyt valtavasti. Niiden toiminta on joko loppunut tai siirtynyt nettiin. Osa perinteisistä kaupoista toimii sekä netissä että perinteisesti. Suuret kauppaketjut ovat myös siirtyneet käyttämään internetiä kaupankäynnissä, ja todennäköisesti valtaosa niiden tuotoista nykyään tuleekin netissä tehdyistä ostoksista.

Mainostaminen ja hakukoneoptimointi

Tosiasiahan on tänä päivänä se, että jos et ole netissä, sinua ei ole olemassa. Niin suuri on netin vaikutus. Viestintä internetissä on monesti asiakkaan kannalta jopa häiritsevää, koska jokainen itseään kunnioittava kauppa myös mainostaa itseään nettisivustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Tämä on johtanut siihen, että etsittäessä esimerkiksi määrättyä hifilaitetta netistä, on löydettyjen sivujen määrä usein sadoissa tuhansissa tai jopa miljoonissa.

Hakukoneoptimointia käyttämällä kaupat yrittävät saada näkyvyyttä eri hakukoneissa, ja tällä tavalla tuoda olemassaolonsa mahdollisimman tehokkaasti esille. Tämä asia puolestaan johtaa osaltaan siihen, että asiakkaaseen kohdistuu määrätyillä sivustoilla vierailemisen jälkeen hyvinkin aktiivisesti kohdennettua mainontaa, koska hakukoneet tunnistavat käyttäjän ja rekisteröivät heidän netin käyttöään. Tällä tavalla kerätyllä tiedolla mainontaa voidaan ohjata suoraan kuluttajalle.

Koko kansan huvi

Kaupankäynti netissä on tuonut mukanaan sekä hyviä että huonoja puolia. Valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet valtavasti täysin riippumatta siitä, missä ostaja fyysisesti sijaitsee. Niin kauan, kun käytettävissä on nettiyhteys, on myös kauppojen kirjo käytettävissä. Ja eri operaattorithan suorastaan kilpailevat nettiyhteyksien tarjonnassa, joten yhteys on saatavilla lähes kaikkein syrjäisimpiinkin mökkeihin. Toisaalta koko ajan parantuva teknologia takaa myös yhteyksien katkeilemattoman toiminnan. Myös rahansiirtosovelluksien kehittyminen on tehnyt netissä ostamisen turvalliseksi, ja tätä turvallisuutta parannetaan jatkuvasti.

World Wide Web tarkoittaa maailmanlaajuista verkkoa, ja sitä se todella on myöskin kaupankäynnissä. Voit etsiä tuotteita lähes kaikkialta Suomesta ja ympäri maailmaa. Rohkea ostaja saattaa löytää hakemansa tuotteen maailmalta huomattavasti edullisempaan hintaan kuin mitä suomalainen kauppa pystyy tarjoamaan. Monet kaupat tarjoavat myös lähes ilmaisia kuljetuspalveluja, joten sekään ei ole enää ongelma. Nettikauppaa koskeva säännöstö ei ulotu kuitenkaan esimerkiksi EU:n ulkopuolelle, joten mahdolliset ongelmatilanteet saattavat olla hankalia selvitettäviä ja jäävätkin usein asiakkaan vastuulle.

Globalisaation pimeä puoli

Kaupankäynnin globalisaatio luo väistämättä tilaisuuksia myös toimijoille, joiden tarkoitus on vain kerätä rahaa keinoista välittämättä. Kopioituja piraattituotteita tarjotaan lähes kaikista myyvistä ja nimekkäistä tuotteista, esimerkkinä tästä kaikkien hyvin tuntemat ”rantarolexit”. Kun kaupankäynti väärennetyillä tuotteilla siirretään nettiin, se mahdollistaa niiden myymisen yhä kattavammin. Huijausten määrä onkin lisääntynyt. Aasian halpatuotantomaissa eivät päde samat lait ja kriteerit kuin meillä.

Netti on tuonut myös aivan uusia kaupankäyntimuotoja kaiken kansan ulottuville. Tänä päivänä voit voittaa tai useimmiten hävitä suuriakin summia erilaisilla pörssiin liittyvillä sivustoilla. Valuuttakauppaa, kultaa ja kahvipapuja, kaikkia näitä voi ostaa ja myydä kuka tahansa omalta kotikoneelta.

Verkkokauppa Suomessa

Suomessa toimivat nettikaupat ovat kuitenkin turvallinen tapa hankkia tuotteita ja palveluja. Meillä kaupankäyntiä pyritään turvaamaan lainsäädännöllä ja lisäksi EU asettaa omat säädöksensä. Verkkokauppa on lisännyt pienten toimittajien mahdollisuutta saada tuotteensa kaupaksi ja parantanut tuotteiden saatavuutta myös kuluttajan kannalta.

Audiolaitteiden osalta tämä asia tarkoittaa, että hyvin optimoitu nettisivusto kasvattaa myyntiä huomattavasti ja samoin näkyvyys sosiaalisessa mediassa, joka toimii modernina viidakkorumpuna. Näkyvyys internetissä kasvattaa potentiaalista ostajakuntaa huomattavasti, kun asiakkaat eivät tule enää välttämättä lähialueilta.

Ostajan kannalta tämä on myös hyvä asia, joka näkyy paitsi tarjonnan laajentumisena myös hintavertailun tekemisen helpottumisena. Kauppiaan kannalta etuna on, ettei lisääntynyt kaupankäynti vaadi välttämättä lisäinvestointeja fyysisiin tiloihin, joiden ylläpitäminen saattaa joskus olla melko raskasta.

Osana verkkokauppaan ja varsinkin käytettyjen laitteiden kauppaan liittyen, ovat erilaiset alustat ja markkinapaikat, joissa kuka tahansa saa ilmoittaa myytäväksi mitä tahansa. Kuluttajansuoja on kuitenkin huomattavasti heppoisempi, ja se ei yleensä koske yksityishenkilöiden välistä kaupankäyntiä. Kompastuskivet ovat moninaisia, mutta hyvällä tuurilla saattaa tällä tavalla tehdä hyvätkin kaupat.

Alan erikoisliikkeet

Varsinkin käytettyjä audiolaitteita internetin kautta hankittaessa on suositeltavaa pitäytyä tunnettujen ja hyvämaineisten alan liikkeiden parissa. Yritysten taustatietoja on mahdollista haluttaessa tarkistaa ja hyvän yrityksen toimintatapaa leimaa avoimuus. Käytettävissä on myös asiakaspalvelu, joka auttaa ongelmatilanteissa tai asiakkaan halutessa lisätietoa. Monesti myös netissä toimiva kauppa mahdollistaa erilaisten rahoitusvaihtoehtojen käyttämisen. Hyvä liike myös kertoo sivuillaan tuotteen kauppaan mahdollisesti liittyvät sivukulut, kuten lähetys- ja käsittelykulut. Näin asiakkaalle on helpompaa muodostaa kuva siitä, mikä on tuotteen todellinen hinta ja mistä se muodostuu.

Privacy Policy